my gread post

Tuesday, October 22, 2013

ASSALAMUALAIKUM..

KATA-KATA HIKMAH DAN HADIS


·         “Carilah duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya dan carilah akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok pagi”

- Hadis Riwayat Ibnu Asahin
·        
“Sesiapa berselawat 3 kali setiap selesai solat Subuh, Maghrib & Isyak, Allah akan menghindarkannya daripada sebarang bencana. “
- Menurut Syibab Ahmad
·        
Pengetahuan bukanlah apa yang dihafal. Pengetahuan adalah apa yang memberi faedah.”
- Imam Shafie
·        
“Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian,kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh serta nasihat menasihati di atas kebenaran dan kesabaran”
- surah Al-Asr Ayat : 1-
·        
“Tujuan agama yang benar dan ilmu yang benar hanyalah satu iaitu menuju kebenaran yang mutlak.Ilmu untuk mengetahui dan agama untuk merasai.Ilmu untuk bendanya dan agama untuk jiwanya”
- Hamka
·        
“sesiapa yang berselawat walau sekali pada malam Jumaat, saat mautnya kelak akan dipermudahkan Allah seperti yang dihadapi oleh para nabi. “
- Menurut Sayyid Ahmad Dahl
·        
“Sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud : “Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan hamba, melainkan apabila ianya diniatkan ikhlas untuk-Nya dan hanya mengharap keredhaan-Nya.” “
- H.R. Imam al-Nasa’I dari Abu Umamah al-Bahili r.s.
·        
“Jauhilah kemarahan kerana syaitan menguasai anak cucu Adam dalam keadaan dia marah”
·        
“Rasulullah SAW bersabda : “Barangsiapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturrahim”
- HR. Bukhari
·        
“Perhatian kepada agama pada zaman ini sudah jauh lebih maju daripada yang sudah-sudah.Disamping kejahatan yang bermaharajalela,keinsafan kepada agama sudah mulai tegak.Di mana-mana orang mengadakan pengajian kerena hendak mengetahui ajaran-ajaran agama”
- Hamka
·        
“Rasulullah SAW bersabda : “Sungguh, seandainya kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal, niscaya kalian akan diberi rezki sebagaimana rezki burung-burung. Mereka berangkat pagi dengan perut lapar, dan pulang petang hari dalam keadaan kenyang”
- HR.Ahmad,Tirmidzi,Ibnu Majah,Ibnul Mubarak,Ibnu Hibban,Al Hakim,Al Qudha’i dan Al Baghawi dari ‘Umar bin Khaththab r.a
Dan (setelah itu) diwahyukan kepada Nabi Nuh: “Bahawa sesungguhnya tidak akan beriman lagi dari kaummu melainkan orang-orang yang telah sedia beriman. Oleh itu, janganlah engkau berdukacita tentang apa yang mereka sentiasa lakukan.
Surah Hud ayat 36
·         Ajaran seorang ayah dan ibu seperti karangan bunga yang indah bagi kepalamu dan suatu kalungan bagi lehermu
·         Perkataan yang lemah lembut itu melembutkan hati yang lebih keras dari batu batu dan perkataan yang kasar akan mengasarkan hati yang lebih halus dari sutera
·         Kegagalan pertama, tidak ianya terus gagal: tetapi ianya kan membangkitkan cita-cita ituta yang bersemangat lagi teguh bagi sesiapa yang pernah mengalaminya
·         Teman yang banyak boleh diibaratkan seperti pasir pasir di pantai tetapi teman yang satu adalah mutiara di antara pasir pasir itu
·         Ilmu pengetahuan seumpama perigi di padang pasir dan bintang di malam yang gelap dari itu kejarilah ilmu seberapa daya yang dapat

 •    Kecantikan yang abadi terletak pada keelokkan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada      wajah dan pakaiannya – (Hamka)
 •   Yang meninggikan darjat seseorang ialah akal dan adabnya, bukan asal keturunannya – (Aristotle)
 •  Adab dan sopan itu lebih penting daripada makan dan minum – (Aristotle)
 •   Mahkota adab dan sopan santun lebih tinggi nilainya daripada mahkota yang bertahtakan ratna dan mutu manikam – (Budiman)
 •   Kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras – (Hamka)
 •   Bertambah kuat kepercayaan kepada agama, bertambah tinggi darjatnya di dalam pergaulan hidup, dan bertambah naik tingkah laku dan akal budinya – (Hamka)
 •   Pergaulan mempengaruhi didikan otak. Oleh itu, untuk kebersihan jiwa hendaklah bergaul dengan orang-orang beradab dan berbudi mulia yang dapat kita kutip manfaatnya – (Hamka)
 •   Sifat utama pemimpin ialah beradab dan mulia hati – (Imam Al-Ghazali)
 •   Undang-undang adab dan budi pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-undang akal membentuk kemerdekaan berfikir. Dengan jalan menambah kecerdasan akal, bertambah murnilah kemerdekaan berfikir – (Hamka)
 •   Di dalam medan hidup, ada beberapa undang-undang yang harus dijaga dan diperhatikan. Ada yang berhubungan dengan kesihatan tubuh, dengan keberesan akal dan yang berhubung dengan kemuliaan adab dan budi – (Hamka)
 •   Kata Hukama, ” Hendaklah adab sopan anak-anak itu dibentuk sejak kecil kerana ketika kecil mudah membentuk dan mengasuhnya. Belum dirosakkan oleh adat kebiasaan yang sukar ditinggalkan” – (Hamka)
 •   Mengikut adab kesopanan, tetamu yang tidak menghormati diri dan tidak menghormati ahli rumah yang ditemui, bukanlah orang yang patut dihormati – (Hamka)
 •   Orang beradab pasti pandai menghormati keyakinan orang lain, walaupun dia sendiri tidak sesuai dengan keyakinan itu – (Hamka)
 •   Sesungguhnya orang yang termasuk orang yang baik-baik ialah orang yang paling baik akhlak dan adab sopannya – (Maksud hadis)

No comments: